bahay-Para sa kalinisan at kaayusan-Ang generator ng singaw